Què oferim

 • Formació marítimo pesquera
 • Assessoria jurídica, fiscal i contable
 • Assessoria en matèria laboral i de seguretat social
 • Informació i comunicació de novetats normatives que afecten a l’activitat
 • Recolzament en la gestió conjunta de l’activitat pesquera
 • Compra agrupada
 • Promoció i posada en valor dels productes pesquers dels nostres associats
 • Defensa dels interesos de la flota davant situacions regionals, nacionals, europees i internacionals

Els nostres objectius

Amb l’ànim de millorar l’activitat pesquera dels nostres associats, recolzem i fomentem totes aquelles accions que ajudes a conseguir els següents objectius:

 • Sostenibilitat ambiental
 • Viabilitat econòmica de les explotacions
 • Beneficis socials