OPP

Els principals reptes de futur de la OPP passen per intentar aconseguir la sostenibilitat a les nostres pesqueres aplicant les darreres innovacions i millores tecnològiques amb l’extracció i tractament del peix a bord, aplicant una total trasabilitat dels productes, millorant la informació als consumidors i contribuint a reduir les captures no desitjades, aconseguint amb tot això una millor comercialització dels productes i una major rentabilitat dels nostres pescadors.